ballX = 300;// pilotaren kokapena x ardatzean. 300 puntuan hasiko delarik.
ballY = 100;// pilotaren kokapena y ardatzean. 100 puntuan hasiko delarik.
dirX = 5; // pilotaren norabidea x ardatzean. 5 puntuan hasiko delarik.
dirY = 4; // pilotaren norabidea y ardatzean. 4 puntuan hasiko delarik.

function setup() {
createCanvas(600, 400);// pantaiaren tamaina lehioaren berdina
}

function draw() {
background(255, 255, 255); // pantailaren kolorea margotu zuriz (rgb sisteman, zuria 255 a hiru koloretan jarriz lortzen da)pilotaren arrastroa ezabatzeko
ellipse(ballX, ballY, 20, 20); // pilota margotzen dugu x eta y posizioan aldatuko da (horregatik aldagaiak jarri ditugu) 20 pixeleko diametroarekin, beraz generatiboa da, denbora guztian dago sortzen
rect(mouseX, 380, 80,20); // laukia sortzen dugu, honen x posizioa arratoiaren araberakoa izango da (aldagai hau ez da deklaratu behar, processing-en txertatuta dago), y posizioa finkoa eta zabalera 80 pixelekoa altuera 20 pixelekoa
fill(0, 0, 0); // pilota eta laukia beltzez margotuko ditugu

// y ardatzean pasatuko dena programatuko dugu orain
// ————————————————-

if (ballY >= 400) // pilota lurra ukitzen badu alderantzizko aldera joan behar du
{
dirY = -4;
ballY += dirY;
}

else if (ballY <= 0) // pilota, ordea, sabaia ukitzen badu, lurrerantz joan behar du
{
dirY = 4;
ballY += dirY;
}

else if (ballY >= 380 && ballX >= mouseX && ballX <= mouseX+80) // pilota ordea, laukiarekin jo bada gorantz joan (-) eta 4 norantzara
{
dirY = -4;
ballY += dirY;
}

else // goikoren bat ez bada suertatzen (lurra ukitu, sabaia ukitu edo laukia ukitu) pilotaren posizioa, y norabidean mugitzen egongo da.
{
ballY += dirY;
}

// X ardatzean pasatuko dena programatuko dugu orain
// ————————————————-

if (ballX <= 0) // pilota eskerreko horma ukitzen badu eskuinera joan behar du
{
dirX = 4;
ballX += dirX;
}

else if (ballX >= 600) // pilota eskuineko horma ukitzen badu eskerrera joan behar du
{
dirX = -4;
ballX += dirX;
}

else // pilotak ez badu goiko bietatik ezer egiten ordea, x direkzioaren arabera mugituko da
{
ballX += dirX;
}
}